Blog

Finishing 4 months mentorship journey with lots of sharing & valuable lessons with 3 mentees. An interesting thing is that in these 3 mentees, there is a Vietnamese in Malaysia, 1 person is Indonesian & the last one is Singaporean. Although we were only able to arrange a few short chats during the rare breaks,Continue reading

Live in peace

I’ve just finished a quick 30 minutes online call with my old coachee who has psychology illness to calm her down with a lot of negative emotion bursting. As the coaching rules, I know that I should not involve cause I’m not the therapist, but as the human being I have to do it.After theContinue reading “Live in peace”

🅐🅝🅞🅣🅗🅔🅡 🅓🅐🅨 🅐🅣 🅣🅗🅔 🅩🅞🅞

🐘🐅🐊🦛🦒🐪🦏🦌🦢🦚🦦🌳“Hôm nay Gấu đi sở thú có vui không?”“Có! Mai đi sở thú lại nha mẹ ơi!”🤣Nếu ai hỏi tuổi nào em bé đi sở thú thấy vui nhất thì chắc mình sẽ trả lời là tuổi Gấu bây giờ (3 tuổi). Đi lần trước bạn chỉ mới biết sơ sơ & mau mệt nênContinue reading “🅐🅝🅞🅣🅗🅔🅡 🅓🅐🅨 🅐🅣 🅣🅗🅔 🅩🅞🅞”

ÔNG BẠN GIÀ

Mình có một ông bạn già (ngang tuổi) vừa là bạn học, bạn thân, bạn đời, bạn tâm giao & kiêm luôn bạn làm chuyện tào laoHôm qua là sinh nhật của ông ấy, nhưng với tôn chỉ ngày nào cũng như ngày nào nên hôm qua chỉ cho bạn Gấu nghỉ học, cả nhàContinue reading “ÔNG BẠN GIÀ”

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: