BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM CUỘC ĐỜI MÌNH (YOU’RE RESPONSIBLE FOR YOUR LIFE)

Trong bài viết của chủ đề “Yêu thương chính mình” tuần này, mình xin chia sẻ vài nguyên tắc (principles/ rules) của riêng bản thân mình.Điều này nói lên rằng, đây là nguyên tắc của riêng mình, đã được mình học hỏi & đúc kết để bản thân áp dụng, sự chia sẻ này cũngContinue reading “BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM CUỘC ĐỜI MÌNH (YOU’RE RESPONSIBLE FOR YOUR LIFE)”